Spiskassett

SÄNKER DINA VÄRMEKOSTNADER.
De flesta öppna spisar har en verkningsgrad på mellan 5-10 procent. Våra nya spiskassetter SK1000 och SK2000 ökar den siffran till 83 procent, vilket är bäst på marknaden när det gäller insatser för öppen spis.

PLANSLIPADE LUCKOR.
Den smäckra luckan är planslipad på insidan. Det gör att den sluter tätt och säkert – rent gjutjärn mot gjutjärn. Du behöver alltså inte oroa dig för packningar som slits ut med tiden.

RENARE FÖRBRÄNNING.
Spiskassetternas förbränningssystem, där förvärmd luft leds till primär, sekundär och tertiär förbränning, ger renare rökgaser, lägre rökgastemperatur och minimalt med aska.

FLEXIBEL.
Våra spiskassetter passar alla typer av öppna spisar. Eventuellt mellanrum mellan kassetten och eldstadens kant kan enkelt fyllas ut med ett snyggt dekorgaller. Kassetten kan även frimuras.

INNOVATIV LUCKA MED SJÄLVSTÄNGNING.
Eldstadens lucka stänger sig själv när den är öppen mindre än 90 grader.

20 ÅRS GARANTI.
Den helgjutna, tåliga konstruktionen gör att vi kan lämna 20 års garanti på gjutjärnsdelarna.

Beskrivning

SK1002/SK2002

Kassett modell SK1002/SK2002 har en dörr med rundat glas.

Brasfakta:

Effekt (kW) : SK1002  4-9, SK2002 5-10

Verkningsgrad (%) 83