Ventilation & OVK 

Obligatorisk Ventilationskontroll

Vi är godkända kontrollanter

Boka OVK kontroll här

 

 

 

Vi gör OVK kontroller från Tärnaby till Örnsköldsvik

Se karta

Kravet på obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits sedan 1991.

 • Kontrollen ska göras regelbundet i de flesta byggnader för att visa att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är god.
 • OVK:n ska göras av en certifierad kontrollant, som även har till uppgift att ge förslag på hur energibrukningen kan minskas för ventilationen utan att påverka inomhusmiljön negativt.

   

 • Den som ansvarar för att OVK utförs är byggnadens ägare, som ska välja en kontrollant som är godkänd av ett ackrediterat cerifieringsorgan. Du kan söka efter kontrollanter på Boverkets hemsida.
 • Kontrollanten skriver ett intyg efter sin besiktning som ägaren ska sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden. Fel och brister som upptäcks vid OVK ska åtgärdas omgående.

   

 • Regelbundna OVK-protokoll för byggnaden bör finnas hos kommunens byggnadsnämnd. OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och sedan göras mellan vart tredje eller sjätte år för de flesta byggnader.

   

 • En- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation behöver ingen återkommande besiktning.

   

 • Du kan läsa mer om reglerna kring OVK på Boverkets hemsida.
Ring

070-562 22 66

Adress

Storgatan 8 
912 33 Vilhelmina

Pris på OVK kontroll? Fyll i nedan så kontaktar vi dig!

8 + 13 =