Certifieringar & besiktningar

Det här kan vi

Kontakta oss så får du rätt hjälp

Jämför

Gärna priset

Det här kan vi … 

KVALITETS-SÄKRADE BESIKTNINGAR

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för
brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

Läs mer på www.skorstensfejare.se

 

BESIKTNINGAR

INSTALLATIONSBESIKTNINGAR

Med detta besiktningspaket från SSR GODKÄND BESIKTNING® får du ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalat för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset.

Ja, att det helt enkelt blivit rätt på alla tänkbara sätt.

Det finns två sätt att göra rätt. Det ena är att bygga som vi alltid gjort i Sverige – med hjälp av hantverkskunnande och traditioner. Det kallar vi för att eldstaden och skorstenen har beprövade egenskaper.

Det andra sättet är att köpa ett färdigt system eller färdiga komponenter som sätts samman till en eldstad eller skorsten. Dessa metoder har ett certifikat som visar egenskaperna. Vi inom sotningen säger då att eldstaden och skorstenen har bestyrkta egenskaper.

ÖVERLÅTELSE-
BESIKTNING 

Är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt?

Överlåtelsebesiktningen är vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens tekniska status.

Vi utgår från hur den nuvarande eller den tidigare ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsåtgärder som vidtagits. Vi jämför skicket med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder.

Därefter gör vi en riskanalys som tillsammans med besiktningsresultatet ger dig ett bra förhandlingsläge när priset ska diskuteras. Med sotarens överlåtelsebesiktning vet du vilka underhållsåtgärder som behövs göras. Dina förväntningar, som med all rätt är höga vid ditt livs kanske största affär, behöver inte slå fel när du väl flyttar in.

Om du beställer en överlåtelsebesiktning via SSR Godkänd har du alltså en bra grund att stå på vid fastighetsaffären. Det är ett bra sätt att uppfylla ”köparens undersökningsplikt”, men självklart kan det också finnas en poäng från säljarens sida att ha vetskap om läget. Om skorstenen eller eldstaden behöver underhållas kan naturligtvis det totala värdet på fastigheten påverkas.

SPRÄNGBESIKTNING

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer?

Med sotarens sprängbesiktning – som utförs före och efter arbetena – får du ett vakande öga så att din kakelugn eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning eller annan skada.

STATUSBESIKTNING

Dags för underhåll av skorsten och eldstad? Eller är det kanske rentav redan gjort?

Med sotarens statuskontroll och funktionsundersökning får du klara besked om hur uppdraget blivit utfört av muraren, kakelugnsmakaren eller skorstenstätaren. Du får ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Bra att veta för din trygghet, komfort och plånboks skull.

Ibland kan det dock vara värt att rådgöra med oss innan hantverkarens arbete tar vid. Ett exempel är om du ska installera skorsten – där vissa givna mått förutsätts för att arbetet ska bli godkänt. Takets utformning och höjden på de andra husen spelar roll, men också hur geografin runt om huset ser ut.

Grundregeln är minst 1 meter där skorstenen bryter taktäckningen, men samtidigt så hög att skorstenen sträcker sig minst 0,4 meter över nocken, om skorstenen ligger i ett vindutsatt område. Sotaren hjälper dig att beräkna detta.

Mer om regler, säkerhetsavstånd och övriga mått kring eldstäder och skorstenar hittar du i vårt avsnit Installationsfakta.

Ring

070-562 22 66

Adress

Storgatan 8 
912 33 Vilhelmina

Kontakta oss!

13 + 10 =